Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

BirdofParadise
00:31
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viajeszczenie jeszczenie

January 09 2020

BirdofParadise
23:04
2889 4e4a 500
Reposted fromyikes yikes viabessinda bessinda
BirdofParadise
23:01
Byliśmy tylko my. Połamani i posiniaczeni. Popierdoleni i nieuporządkowani. Razem byliśmy wszystkim, czym oddzielnie nigdy nie spodziewaliśmy się zostać. Nie potrzebowaliśmy słodyczy i delikatności.
— T.M. Frazier - "Mroczna miłość"
BirdofParadise
22:58
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
BirdofParadise
22:56
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viaalkonarko alkonarko
BirdofParadise
22:54
1356 828e 500
BirdofParadise
22:53
3027 d839 500
Reposted fromkejtowa kejtowa via0 0
BirdofParadise
22:53
4360 4879 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via0 0
BirdofParadise
22:52
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt via0 0
BirdofParadise
22:52
2502 d3ea 500
Reposted fromyikes yikes via0 0

November 24 2019

BirdofParadise
23:11
BirdofParadise
22:58
BirdofParadise
22:51
BirdofParadise
22:45
- zawsze jesteś taka złośliwa ?
- akurat teraz jestem miła ;)
— wieczorne rozmowy
BirdofParadise
22:45
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
22:44
3256 adcc
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaalkonarko alkonarko
BirdofParadise
22:29
8100 828d 500
Reposted fromsoftboi softboi via0 0

November 17 2019

BirdofParadise
05:46
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viaNoCinderella NoCinderella

October 17 2019

BirdofParadise
14:27
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
14:12
Jest bardzo charyzmatyczny. Bardzo atrakcyjny. Ma w sobie urok. Niemal zuchwałość. Tak jakby umiał cię ocalić przed tobą samą.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...