Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

BirdofParadise
22:19
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
BirdofParadise
22:17
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
22:17
9412 6423 500
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy

September 13 2018

BirdofParadise
12:46
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
BirdofParadise
12:17
6252 53c1 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
12:08
BirdofParadise
12:08
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
BirdofParadise
12:08
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 22 2018

BirdofParadise
09:45
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
BirdofParadise
09:43
BirdofParadise
09:23
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viaNoCinderella NoCinderella
09:20
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaNoCinderella NoCinderella

August 17 2018

BirdofParadise
21:21
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
BirdofParadise
21:17
3745 4141
Reposted fromkreatura kreatura viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
21:17
BirdofParadise
21:01
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
21:01
3248 ad83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

August 16 2018

BirdofParadise
20:53
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
BirdofParadise
20:51

August 06 2018

BirdofParadise
13:54
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl