Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

23:20
1319 b204
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
23:03
BirdofParadise
23:03
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
BirdofParadise
22:50
2391 f7a6
BirdofParadise
22:48
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
BirdofParadise
22:48
Reposted fromu-dit u-dit viadancingwithaghost dancingwithaghost
13:01
7768 dd73 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

July 05 2017

BirdofParadise
20:22
Dziewczyno, nie traktuj facetów tak poważnie. Nie są tego warci.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapetitdaisy petitdaisy
BirdofParadise
20:16
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viapetitdaisy petitdaisy
BirdofParadise
19:11

July 03 2017

18:10
9764 ec87 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
18:09
BirdofParadise
18:08
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
BirdofParadise
18:08
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
BirdofParadise
17:49
BirdofParadise
17:49
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viaoutkapa outkapa
BirdofParadise
16:43
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
16:43
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
16:42
Czuję się tak jakbym składała się z samych porażek.
— (via dialektycznie)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
16:39
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viapamieciodlegle pamieciodlegle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl