Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

20:13
BirdofParadise
19:59
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok

November 03 2018

BirdofParadise
19:33
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
18:33
6493 9855 500
BirdofParadise
18:32
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaatranta atranta
BirdofParadise
18:31
7265 917a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaatranta atranta
BirdofParadise
18:18
BirdofParadise
18:17
7266 f698
<3
BirdofParadise
18:13
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

October 31 2018

BirdofParadise
19:29
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella

October 30 2018

BirdofParadise
19:39
5489 a81c
BirdofParadise
19:38
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
BirdofParadise
19:35
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"

October 19 2018

BirdofParadise
14:26
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
14:14
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
BirdofParadise
14:09
6423 ffe1
BirdofParadise
14:03
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
BirdofParadise
14:00
BirdofParadise
13:52
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
BirdofParadise
13:52
2768 c1b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl