Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

BirdofParadise
21:00
5102 a17d
Reposted fromagridoce agridoce viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
08:53
BirdofParadise
07:38
Reposted fromdeadlihood deadlihood viaatranta atranta
BirdofParadise
07:09
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viabessinda bessinda
BirdofParadise
07:06
BirdofParadise
07:02

May 10 2018

BirdofParadise
17:18
Przyszłam zdenerwowana, miałam ochotę rozszarpywać i zabijać. Byłam zła na NIĄ. A potem wrócił mój współlokator i usłyszałam tylko:
-Aguś, chill, nie można się tak o wszystko złościć, lepiej wyluzować, po prostu weź się z nami napij wieczorem, zrobi Ci się lepiej .
I  wiecie co? Doszło do mnie, że on ma rację, że nie ma po co trzymać w sobie tych negatywnych emocji...
Reposted byNoCinderellatobecontinuedcziczi

May 09 2018

BirdofParadise
16:45
4207 a1e8

May 08 2018

BirdofParadise
06:54

May 06 2018

BirdofParadise
12:47
4293 c12a 500
Reposted frompwg pwg viacavebear cavebear
BirdofParadise
12:45
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock viacavebear cavebear
BirdofParadise
12:43

"Kiedy dwoje ludzi ma być razem, będą razem. Istnieje coś takiego jak przeznaczenie".

— Sara Gruen – Woda dla słoni

May 05 2018

BirdofParadise
10:27
BirdofParadise
10:24
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viamidnightpalace midnightpalace

May 04 2018

BirdofParadise
05:36
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viajeszczenie jeszczenie

May 03 2018

BirdofParadise
18:08
7321 3ef6
BirdofParadise
18:08
Półki w moim sercu uginają się pod ciężarem niedokończonych historii.
— niewychowana.soup.
BirdofParadise
18:06
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
BirdofParadise
18:05
Normalność to iluzja. To, co jest normalne dla pająka... jest chaosem dla muchy.
— Morticia Addams
Reposted fromperfectsense perfectsense viaNataly Nataly
BirdofParadise
17:58
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl