Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

BirdofParadise
18:14
3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaAmaya-chan Amaya-chan
BirdofParadise
18:12
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaAmaya-chan Amaya-chan
BirdofParadise
18:08
4717 3bb7
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
18:07
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaNoCinderella NoCinderella

March 20 2018

BirdofParadise
19:14

March 16 2018

BirdofParadise
18:39
9390 fc2a 500
"Last night"
Reposted fromwwannie wwannie

March 14 2018

BirdofParadise
15:55
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
BirdofParadise
15:46
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viaatranta atranta

March 12 2018

BirdofParadise
20:23
...gdy ktoś do ciebie przyjdzie i poprosi o pomoc, czyń tak, jakby żadnego Boga nie było i jakby na całym świecie była tylko jedna istota, która może mu pomóc, mianowicie ty sam
— zaczerpnięte z Hipnozy Hanny Krall
Reposted bybeinthe beinthe

March 09 2018

BirdofParadise
18:55
4818 35d6 500
BirdofParadise
18:45
4163 bb65 500
lines
Reposted fromsponzy sponzy viadancingwithaghost dancingwithaghost
17:44

March 05 2018

BirdofParadise
12:12
3595 68cd 500
Kazałeś odejść. A mówisz, że chciałeś walczyć. 
Nie kłam.
Reposted frommysoul mysoul viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
12:12
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit

March 02 2018

BirdofParadise
20:25
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viaNataly Nataly
BirdofParadise
20:20
BirdofParadise
20:18
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viacavebear cavebear
BirdofParadise
20:15
Czasami trzeba wiedzieć kiedy przestać prosić o spotkania, jeżeli ktoś kompletnie Cie nie szanuje. 
BirdofParadise
18:55
4721 ad23
BirdofParadise
18:27
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl