Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

BirdofParadise
14:19
Reposted fromtulele tulele viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
14:12
4823 8523
BirdofParadise
14:06
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
13:55
3970 b7e1 500
Reposted fromSanthe Santhe viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
13:40
BirdofParadise
13:37
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
13:37
5657 8cd6 500

August 14 2017

BirdofParadise
20:15
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
20:15
BirdofParadise
20:13
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
20:09
1914 1901 500
BirdofParadise
20:07
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
20:07
BirdofParadise
20:06
5656 3e96
BirdofParadise
20:03
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.

August 12 2017

BirdofParadise
22:28
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
22:24
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viaIriss Iriss
BirdofParadise
22:24

''Gdybym spodziewał się ciebie o czwartej po południu, to już o trzeciej trwałbym w nastroju radosnego oczekiwania.''

BirdofParadise
22:23
Wszyscy czekają na chłodniejsze dni - a ja po prostu czekam na Ciebie.
— Bob Dylan w liście do Suze Rotolo
BirdofParadise
22:23
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl