Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

BirdofParadise
15:58
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly
BirdofParadise
15:56
7444 6783 500
15:52
7444 4544
Reposted fromamatore amatore viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:52
To boli. Oddawanie mu całego serca boli, wiem jednak, że żal z powodu tego, że nie oddałam mu wszystkiego, będzie bolał jeszcze bardziej.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
BirdofParadise
15:51
Po prostu mi się przytrafił i bez względu na to, jak bardzo pragnę w tej chwili, by się odtrafił, nie da się tego zrobić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
BirdofParadise
15:47
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
BirdofParadise
15:42
9309 f3ea 500
BirdofParadise
15:33
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
15:32
5073 5849
BirdofParadise
15:31
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
15:30
BirdofParadise
15:29
BirdofParadise
15:25
6683 71af 500
Reposted fromzciach zciach viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:25
4249 dd4d 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:25
3509 aaa9 500
Reposted fromincomperta incomperta viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:23
8099 860e
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:18
2363 6d5f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
15:14
7413 f26e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

August 20 2019

BirdofParadise
19:21
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
19:20
3746 44ea 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl