Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

BirdofParadise
22:01
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaAmaya-chan Amaya-chan
BirdofParadise
21:30
BirdofParadise
21:30
9213 674b 500
BirdofParadise
21:25
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakeachance takeachance
BirdofParadise
21:24
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaIriss Iriss
BirdofParadise
21:24
BirdofParadise
21:11
9311 2513

March 21 2017

BirdofParadise
22:07
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
22:06
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
22:05
BirdofParadise
22:04
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
BirdofParadise
22:01
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie

March 19 2017

BirdofParadise
21:49
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaAboutToday AboutToday

March 18 2017

13:50
1830 f3a5 500

March 17 2017

19:11
7336 ae6d 500
Reposted fromunco unco viamore-than-a-memory more-than-a-memory
BirdofParadise
19:10
BirdofParadise
15:18
7621 3842
Reposted byhereyesmalajnaina
BirdofParadise
13:52
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 14 2017

BirdofParadise
21:23

March 13 2017

BirdofParadise
18:58
1715 d8b7 500
Z.Korczak "Umierałem sto razy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl