Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

BirdofParadise
17:18
6962 a727 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viawwannie wwannie
17:17
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
17:13
3052 b605
Reposted frommisza misza viaNoCinderella NoCinderella

February 03 2019

BirdofParadise
20:47
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viacavebear cavebear
20:47
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacavebear cavebear
BirdofParadise
20:42
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viatojestpojebane2 tojestpojebane2
BirdofParadise
20:41
7311 abb9 500
BirdofParadise
20:31
1317 a3bc 500
Reposted frommakle makle viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
20:31
BirdofParadise
20:30
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
20:27
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viajeszczenie jeszczenie
BirdofParadise
20:22
3406 d421
Reposted fromrosejalea rosejalea viaNoCinderella NoCinderella

November 07 2018

20:13
BirdofParadise
19:59
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok

November 03 2018

BirdofParadise
19:33
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
18:33
6493 9855 500
BirdofParadise
18:32
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaatranta atranta
BirdofParadise
18:31
7265 917a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaatranta atranta
BirdofParadise
18:18
BirdofParadise
18:17
7266 f698
<3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl