Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

BirdofParadise
19:04
BirdofParadise
19:02
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
18:59
BirdofParadise
18:57
8214 a440
BirdofParadise
18:54
3636 acf1
BirdofParadise
18:53
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
BirdofParadise
18:37
Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline- typ osobowości charakteryzujący się wahaniami nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi emocjami związkami interpersonalnymi, silnym lękiem przed odrzuceniem i gorączkowymi wysiłkami mającymi na celu uniknięcie odrzucenia, działaniami autoagresywnymi oraz chronicznym uczuciem pustki (braku sensu w życiu).
BirdofParadise
18:24
1159 132f 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
18:02
BirdofParadise
18:01
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
17:58

April 25 2017

20:19
BirdofParadise
19:59
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
19:56
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
19:39
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
19:35
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 24 2017

BirdofParadise
22:02
4599 d290
Reposted frommentha mentha viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
15:28
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viamidnightpalace midnightpalace
BirdofParadise
15:28
9576 14ab 500
Reposted fromrol rol viamidnightpalace midnightpalace
BirdofParadise
15:23
0859 aca8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl