Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

BirdofParadise
20:49
6660 71d9
Reposted fromestel1 estel1 viaNoCinderella NoCinderella

July 11 2018

BirdofParadise
17:08
8802 3cf2 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
BirdofParadise
17:05
Nobody said it was easy
No one ever said it would be so hard
I'm going back to the start
— coldplay, ''the scientist''
Reposted fromvaka vaka viadancingwithaghost dancingwithaghost
BirdofParadise
17:04
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
BirdofParadise
17:02
BirdofParadise
17:02
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
17:01
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 27 2018

BirdofParadise
15:19
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
BirdofParadise
15:17
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawwannie wwannie
BirdofParadise
07:52
BirdofParadise
07:41
4516 9865 500
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 20 2018

BirdofParadise
23:07
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz

June 10 2018

BirdofParadise
18:35
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viawinnym-swiecie winnym-swiecie
BirdofParadise
18:32
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

June 03 2018

BirdofParadise
14:50
Reposted fromgruetze gruetze viaNoCinderella NoCinderella
BirdofParadise
14:42
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan - “Bez szans”

June 01 2018

BirdofParadise
20:20

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem.
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne”
— A. Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie
BirdofParadise
20:19
1494 4f2c 500
Reposted fromSEEiK SEEiK

May 31 2018

BirdofParadise
19:59

May 28 2018

22:08
3813 35f3
Reposted fromSkydelan Skydelan viabloodstain bloodstain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl