Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

10:48
BirdofParadise
09:54
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmaya-chan Amaya-chan
BirdofParadise
09:44
7888 0c54
Reposted from0 0 viaAmaya-chan Amaya-chan
BirdofParadise
09:44
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viaAmaya-chan Amaya-chan
09:44
2341 f890
Reposted fromdivi divi viaAmaya-chan Amaya-chan

October 18 2017

BirdofParadise
20:50
BirdofParadise
20:48
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
BirdofParadise
20:29

TAK, czuję się lepiej, kiedy napiszesz do mnie pierwszy.

BirdofParadise
15:23
BirdofParadise
14:53
7309 4325
BirdofParadise
14:51
3328 6ef5 500
No co Borszewicz

October 15 2017

22:11
3369 afb0
Reposted frombrumous brumous viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
BirdofParadise
22:11

October 14 2017

BirdofParadise
21:23
 
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabeinthe beinthe
BirdofParadise
21:18
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:15
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
BirdofParadise
20:08
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabeinthe beinthe
BirdofParadise
19:53
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe
BirdofParadise
17:09

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
BirdofParadise
17:05
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl